ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕