ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา