ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ ๖ พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาาอิเล็กกทรอนิกส์ E-bidding

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ ๖ พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาาอิเล็กกทรอนิกส์ E-bidding