ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 128 ภาพต่อการหมุน 1 รอบ

ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 128 ภาพต่อการหมุน 1 รอบ ปีงบประมาณ 2565