ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)