ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 kW)

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 kW) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)