ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ 2562)

แผนจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ในส่วนร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และร้อยละ 10 ระดับเขต (พรบ. วงเงินเกิน 500,000 บาท)