ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตามที่ โรงพยาบาลเสลภูมิได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และได้ทำการสรรหาและเลือกสรร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นั้น โรงพยาบาลเสลภูมิ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ตามไฟล์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้