ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการสาธารณสุข