กรุณา LOGIN
 
   
 
 
 
 

โปรแกรมนี้ แนะนำให้ใช้ Browser Firefox , google Crome , Opela จึงสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ครับ  

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ © โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด