หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง กระดานสนทนา
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเด่น
 
 
01/07/2559 14:05:21
รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข และหน่วยงานดีเด่น
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นพ.อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ เปไสล เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและยกย่องเชิดชูที่ได้นำเสนอผลงานการคัดเลิอกคนดีศ...     
01/07/2559 14:00:28
เดิน - วิ่ง โบกี้
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.ที่หอประชุมธรรมมาภิบาล เทศบาลตำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้แก่ ทันตแ...     
27/06/2559 11:10:22
รางวัลชนะเลิศ ในเวทีนำเสนอผลงานคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2559
นายทวีศักดิ์ เปไสล ลูกจ้างประจำ โรงพยาบาลเสลภูมิ คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีนำเสนอผลงานคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิร...     
23/06/2559 09:32:03
พิธีเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเสลภูมิเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใ...     
25/05/2559 10:56:38
แพทย์ดีเด่น แพทยสภา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี (สถาปิตานนท์)อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา พร้อมคณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นฯ เข้ามอบราง...     
17/05/2559 10:10:04
กีฬาหน่วยงานเสลภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่สนามกีฬาโรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเสลภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 โดยม...     
27/04/2559 10:01:04
ถวายหอระฆังวัดเหนือเสลภูมิ
วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.ที่วัดเหนือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและเปิดแพรคลุมป้าย หอระฆัง “ตระกูลรุ่งอุทัยศิริ สวน...     
27/04/2559 09:50:19
30 ปีที่ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ชาวเสลภูมิ
วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ โดยการนำของนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและนายอานพ ศรีบุญลือ ปลัดอำเภอรั...     
26/04/2559 09:01:52
สงกรานต์ ประจำปี 2559
วันที่ 11 เมษายน 2559 นพ.อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี เนื่องในเทศกาลปี...     
18/04/2559 11:26:42
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559
วันที่ 1 เมษายน 2559 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2559 โดยประกอบพิธีมอบเข...     
<< Back   1   |   2   |   3   |   4   |   5 | 6   |   7   |   8   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-3 , 043-533717-8