หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง กระดานสนทนา
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเด่น
 
 
24/11/2558 11:10:47
งานวางศิลาฤกษ์หอระฆัง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์หอระฆังรุ่งอุทัยศิริ ในงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุน สร้างหอระฆังวัดเหนือเสลภูมิ เจ้าภา...     
16/11/2558 15:00:24
งานวันปิยะมหาราช ปี 2558
วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ เข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ     
23/10/2558 16:03:16
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
วันที่ 24 กันยายน 2558 นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชว...     
23/10/2558 16:00:24
พัฒนาศักยภาพทีมฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ เขต 7
วันที่ 10 กันยายน 2558 ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ เขตสุขภาพที่ 7 จัดให้มีการซ้อมแผนปฏิบัติการจำ...     
23/10/2558 15:56:18
โครงการป้องกันและแก้ไขภาวะขาดสารไอโอดีน
ว่าที่ร.ต.เฉลิมเกียรติ มาตผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเสลภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขภาวะขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ โดยการสนับส...     
23/10/2558 15:51:40
รับการตรวจเยี่ยมจากสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย
นายแพทย์กิตติศักดิ์ พนมพงค์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย ในการเยี่ยมและติดตามนิเทศผลการดำเนินงาน โครงการเครื่อข่ายกาาพัฒนาศักยภา...     
23/10/2558 15:46:39
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานไตเที...     
<< Back   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8 |
 
 
เข้าสู่ระบบ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-3 , 043-533717-8