หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเด่น
 
 
27/06/2559 11:10:22
รางวัลชนะเลิศ ในเวทีนำเสนอผลงานคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2559
นายทวีศักดิ์ เปไสล ลูกจ้างประจำ โรงพยาบาลเสลภูมิ คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีนำเสนอผลงานคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิร...     
23/06/2559 09:32:03
พิธีเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเสลภูมิเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใ...     
25/05/2559 10:56:38
แพทย์ดีเด่น แพทยสภา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี (สถาปิตานนท์)อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา พร้อมคณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นฯ เข้ามอบราง...     
17/05/2559 10:10:04
กีฬาหน่วยงานเสลภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่สนามกีฬาโรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเสลภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 โดยม...     
27/04/2559 10:01:04
ถวายหอระฆังวัดเหนือเสลภูมิ
วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.ที่วัดเหนือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและเปิดแพรคลุมป้าย หอระฆัง “ตระกูลรุ่งอุทัยศิริ สวน...     
27/04/2559 09:50:19
30 ปีที่ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ชาวเสลภูมิ
วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ โดยการนำของนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและนายอานพ ศรีบุญลือ ปลัดอำเภอรั...     
26/04/2559 09:01:52
สงกรานต์ ประจำปี 2559
วันที่ 11 เมษายน 2559 นพ.อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี เนื่องในเทศกาลปี...     
18/04/2559 11:26:42
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559
วันที่ 1 เมษายน 2559 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2559 โดยประกอบพิธีมอบเข...     
18/04/2559 09:50:01
พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
วันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานแล...     
18/04/2559 09:38:16
ผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน ดีเด่น 58
วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ.ห้องประชุมอาคารอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้บ...     
<< Back   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8 | 9   |   10   |   11   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8