หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
 
 
30/06/2560 17:17:54
ประกาศจากโรงพยาบาลเสลภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด     
04/04/2560 11:00:39
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)     
30/03/2560 10:59:52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)     
27/03/2560 09:56:36
บัญชีรายการครุภัณฑ์ขายทอดตลาด
รายการครุภัณฑ์ที่ประกาศขายทอดตลาด ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

จาก.. งานพัสดุ      
27/03/2560 09:11:25
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด
เรียน ผู้สนใจ
ด้วยโรงพยาบาลเสลภูมิ จะทำการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพจำนวน ๕๓๑ รายการ ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

งานพัสดุ      
20/03/2560 09:15:24
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเ็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)     
15/02/2560 14:13:00
ขอเชิญร่วมประมูลจองพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
รพ.เสลภูมิ ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลใช้สถานที่ร้านค้าสวัสดิการ ความกว้าง 3 เมตร จำนวน 4 ห้อง
1.อาหารประเภทเส้น
2.ประเภทข้าวราดแกง ของหวาน
3.ประเภทลาบ ส้มตำ อาหารอีสาน
4.ประเภทอาหารต...     
14/09/2559 11:33:43
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)     
28/06/2559 14:49:35
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่อง ปรับอัตราค่าธรรมเนียม/บริการ
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่อง ปรับอัตราค่าธรรมเนียม/บริการ     
28/06/2559 14:48:16
ประกาศ โรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่อง การส่งตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และตรวจทางห้องปฎิบัติการ
ประกาศ โรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่อง การส่งตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และตรวจทางห้องปฎิบัติการ     
<< Back   1   |   2 | 3   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8