หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดซื้อ จัดจ้าง
 
 
03/02/2560 17:00:31
ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดฯ (แก้ไข)
เรียน ท่านผู้สนใจ
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 นั้น ขอชี้แจง ตาม (ข้อ 8.) กำหนดขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุด ณ โรงพยาบาลเสลภูมิ คือ *** วันจันทร์ที่ 6 กุมภา...     
25/01/2560 10:16:09
ประกาศจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง "การจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด"
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดท้ายนี้

จาก งานพัสดุ      
31/10/2559 14:04:04
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลและระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘:๓๐ น.- ๑๖:๐๐ น.
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด เอกสารสอบราคาได้ท้ายนี้      
29/09/2559 14:22:50
รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ
รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ      
29/09/2559 14:20:32
รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย
รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย      
29/09/2559 10:55:59
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๘ เครื่อง
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙      
29/09/2559 10:45:54
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย
ดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท้ายนี้      
05/08/2559 09:38:38
ชุดเอกสารสอบราคาซื้อรถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
เรียน ผู้แข่งขัน สามารถดาวน์โหลด ชุดเอกสารสอบราคาซื้อรถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ตามไฟล์แนบท้ายนี้
     
04/08/2559 15:44:58
ประกาศสอบราคาซื้อรถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเสลภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน ๑๘ คัน รายละเอียดดังไฟล์แนบท้ายนี้
จาก งานพัสดุ      
<< Back   1   |   2 | 3   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8