หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริจาคครุภัณฑ์
 
 

นายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นางสุวรรณี สุวรรณท้าว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง จากนายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม และนายสำราญ ภาพิมล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณยายจันทร์ ฉัตรเฉลิม โรงพยาบาลเสลภูมิ ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ และทางโรงพยาบาลจะนำสิ่งของที่ รับบริจาคนี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการ ให้สมดังเจตนาของผู้บริจาค
โรงพยาบาลเสลภูมิ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า หากท่านมีจิตศรัทธา บริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลเสลภูมิ เพื่อประโยชน์ ของผู้ป่วย สามารถติดต่อได้ที่ งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ 043-551322-5
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
ศศพล คชมิตร //รายงาน
มณเฑียร บุญพันธ์// ภาพ
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8