หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเด่น
 
 

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ "Service Plan Roiet ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิด Sharing is Caring" โดยมี นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร ผอ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน และมี ผอ.โรงพยาบาล,สาธารณสุขอำเภอ,แพทย์,พยาบาล,และผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และcup เสลภูมิ ได้นำเสนอผลงาน service plan หลายสาขาด้วยกัน จากการประกวดผลงาน เครือข่ายบริการสาธารณสุขเสลภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง การเข้าถึงบริการEMSเครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีGIS 4.0 และเชื่อมโยงภาคีพัฒนาทักษะผู้ใช้บริการDM HT ชื่อเสียงไม่ป่วยกลุ่มป่วยให้เป็นระดับสูงมีอาการเตือนก่อน mi store เข้าถึงระบบบริการการแพทย์fast track ให้ทันเวลา
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8