หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเด่น
 
 

รู้ก่อนป้องกันได้มะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ.หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตตำบลกลาง และตำบลขวัญเมือง ที่มารับยากำจัดพยาธิใบไม้ตับ ตามโครงการตำบลจัดการสุขภาพ แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พยาธิใบไม้เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
นายสันติ ธรณี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ กล่าวว่า โรคมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ป่วยเป็นโรคนี้เป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการกินปลาเกล็ด ที่ไม่ได้ผ่านการทำให้สุกด้วยความร้อน
นางทักษพร ทับทิม หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มีประชาชนที่เข้าสู่ขบวนการคัดกรองจากการตรวจอุจจาระ ในเขตตำบลกลางและตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ พบไข่พยาธิ และมารับยาในวันนี้ มีจำนวน 192 คน
////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร//ข่าว-ภาพ
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8