หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเด่น
 
 

ประเมินต่ออายุ รับรองคุณภาพคลินิกยาเสพติด

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดโรงพยาบาลเสลภูมิ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมประเมินคุณภาพ การดำเนินงานด้านยาเสพติด(HAยาเสพติด) จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นโดยนายพรจิตติ เผ่าภูธร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้รับผิดชอบ งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเสลภูมิ ได้แก่ หน่วยงานปกครอง ซึ่งนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ มอบหมายให้ นายโสภณ ราชพลแสน ปลัดอำเภอ และนายพิศาล กลัดแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง หน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ ชึ่ง พ.ต.อ.พันธุ์ทิพ จิระสวัสดิ์พงศ์ ผู้กำกับการตำรวจภูธรเสลภูมิ ที่มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชิษณุภัณห์ หาญวลินโรจน์ รอง ผกก.สืบสวนสอบสวน และอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะเยื่ยมประเมิน ในครั้งนี้ด้วย
////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร // ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8