หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเด่น
 
 

เมื่อเมฆขาว กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า-ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคสนับสนุนอุปกรณ์ตกแต่งห้องพิเศษ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่จะเริ่มเปิดบริการ อาคารสงฆ์มณเฑียร โดยได้รับเมตตาจากพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายสุรพร หมายเจริญ เป็นประธานในพิธี ณ.อาคารสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
อาคารสงฆ์มณเฑียรแห่งนี้ เริ่มก่อสร้างในปี 2556 โดยดำริของนายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ที่ต้องการให้ พระภิกษุสงฆ์ และประชาชน มีอาคารผู้ป่วยพิเศษ ให้เพียงพอต่อการบริการ โดยได้รับการสนับสนุนเงินค่าก่อสร้างอาคาร จากคุณบุญเนตร ตันตกิติ์ เจ้าของธุรกิจเครือโรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ตกแต่ง และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากหลายภาคส่วน ได้แก่ คณะญาติธรรมของพระครูอุดมวิจารณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร กลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบฯรุ่น90 และพ่อค้า-ประชาชน ชาวอำเภอเสลภูมิ อีกเป็นจำนวนเงิน กว่า 8 ล้านบาท ถึงแม้ว่าอาคารสงฆ์มณเฑียรแห่งนี้ จะเริ่มให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561เป็นต้นไป แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย อีกหลายรายการ ก็ยังต้องการศรัทธาจากประชาชน
ท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเสลภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 083-288-4448
//////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8