หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเด่น
 
 

ก้าวไปกับประชา เพื่อสุขภาพของหมู่ชน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเวียงสมัย ประจัญศรี รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสุวรรณี สุวรรณท้าว พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 70,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในการให้บริการ ที่อาคารสงฆ์มณเฑียร จากนายสมศักดิ์ วัฒนธิฐาน เจ้าของร้านวัฒนศักดิ์ อำเภอเสลภูมิ
เจ้าของร้านวัฒนศักดิ์ กล่าวว่า ตนเป็นผู้รับบริการที่โรงพยาบาลเสลภูมิ โดยเฉพาะแผนกกายภาพบำบัดเพราะตนเป็นโรคหมอนรองกระดูก ไม่เคยเสียค่าบริการนอกจากต้องจ่าย 30 บาทตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ เมื่อมีโอกาสจึงอยากสนับสนุนโรงพยาบาลเสลภูมิ ให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์
อาคารสงฆ์มณเทียร เป็นอาคารที่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชน สนับสนุนทั้งเงินค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงินกว่า 40 ล้านบาท พร้อมจะให้บริการประชาชน ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยเปิดบริการเป็นห้องผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 26 ห้อง และแผนกผู้ป่วยเด็กในชั้นล่าง และขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเสลภูมิ ได้รับงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ความสูง 5 ชั้น ซึ่งได้เริ่มทำการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ปี 2563 เรามุ่งมั่นว่า จะดูแลประชาชนที่มารับบริการอย่างสุดความสามารถ เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน
///////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว-ภาพ
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8