หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง กระดานสนทนา
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพจากแกลอรี่ทั้งหมด
 
 
27/04/2559 09:50:19
30 ปีที่ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ชาวเสลภูมิ
วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ โดยการนำของนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและนายอานพ ศรีบุญลือ ปลัดอำเภอรั...     
26/04/2559 09:01:52
สงกรานต์ ประจำปี 2559
วันที่ 11 เมษายน 2559 นพ.อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี เนื่องในเทศกาลปี...     
18/04/2559 11:26:42
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559
วันที่ 1 เมษายน 2559 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2559 โดยประกอบพิธีมอบเข...     
18/04/2559 09:50:01
พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
วันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานแล...     
18/04/2559 09:38:16
ผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน ดีเด่น 58
วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ.ห้องประชุมอาคารอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้บ...     
18/04/2559 09:12:56
สามัคคี มีวินัย จิตใจบริการ กระบวนการคุณภาพ
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่แผนกงานต่างๆ ทุกหน่วยงาน ร่วมกั...     
29/03/2559 09:03:31
เสลภูมิ จับมือ ลดมะเร็งท่อน้ำดี
วันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนาย...     
28/03/2559 09:19:14
โครงการ FR 24 ชั่วโมง
วันที่ 18 -20 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมแพทย์แผนไทย นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานเปิดมีพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR 24 ชม...     
28/03/2559 08:54:25
สะสมพลังจิต เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
วันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมแพทย์แผนไทยนายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “KM ฮักแพงจึงแบ่งปัน” โดยจัดอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่โรง...     
16/03/2559 15:11:54
บุญคูณลานเสลภูมิ ปี 2559
วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช และเปิดงานประเพณี บุญคูณลาน เฉลิมบ้...     
<< Back   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15 | 16   |   17   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8