หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง กระดานสนทนา
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพจากแกลอรี่ทั้งหมด
 
 
26/03/2561 10:40:57
มาตรฐานระบบบริการ
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ.โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยเภสัชกรปิยเชษฐ์ จตุเทน ผู้ช่วยผู้อำนว...     
12/03/2561 13:32:04
ผู้เสพ แก้ได้ ช่วยกัน
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ. มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.รอ. เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3/2561 ณ ห้...     
12/03/2561 12:05:35
พร้อมทุกนาที ถ้าอัคคีมา
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ.โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิและรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ มอบหมายให้ เภสัชกรปิยเชษฐ์ จตุเทน ผู้ช่วยผู้อ...     
12/03/2561 11:21:16
เสริมทักษะ แพทย์ฉุกเฉิน ระดับ NODE
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิและรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานในการแข่งขัน EMS ...     
20/02/2561 10:41:52
ผู้ตรวจสาสุข 7 ลงพื้นที่ กำกับนโยบาย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ โดยนายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภ...     
15/02/2561 16:30:49
หน่วยไตเทียม เสลฯ-เกษตรฯ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และแพท...     
15/02/2561 15:42:22
ตันแบบอาหารปลอดภัย ในบุญคูณลานเสลภูมิ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ โดยนายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการผู้อำนวยการ...     
15/02/2561 09:40:18
รับรู้ เข้าใจ บรรลุวิสัยทัศน์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภู...     
12/02/2561 15:06:38
ผักปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบ ทุกวันจันทร์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.ที่โรงอาหารโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เภสัชกรประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดให้บริการตลาดนัด ผักปลอดสารพิษ(Selaphu...     
09/02/2561 13:55:23
ก้าวข้างหน้า ไปด้วยกัน สาสุข 4.0
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมตึกอำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อ...     
<< Back   1   |   2 | 3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8