หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง กระดานสนทนา
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพจากแกลอรี่ทั้งหมด
 
 
30/01/2561 13:43:16
เชื่อมระบบอนามัยแม่และเด็ก
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมตึกอำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการอำนวยการของนายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบา...     
30/01/2561 11:07:23
สูงสุดคือผู้รับบริการ
วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการครบวงจรโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภู...     
19/01/2561 11:19:47
เสลฯค้นเข้ม มะเร็งท่อน้ำดี
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยคู่สัญญาหลักของเครือข่ายบ...     
19/01/2561 11:17:15
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตายทุกราย
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณส...     
19/01/2561 11:12:45
พี่เลี้ยงแนะนำ ก่อนรับการประเมินรับรองคุณภาพ ครั้งที่ 3
วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.ทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน เภสัชกรปิยเชษฐ์ จตุเทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสนับสนุนบริการ แพทย์หญิงณัฏฐิยา ประวันเนา พรสุวรรณ ประธานค...     
19/01/2561 11:08:22
สัมพันธ์ประชาเพื่อชุมชน
วันที่ 9 มกราคม 2561 นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เข้ากราบนมัสการพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสที่มารั...     
19/01/2561 11:02:49
เชื่อมโยงสังคมตามประเพณี
วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้แทนคณะเจ้าหน้าที่ สวัสดีปีใหม่ บุคคลต่างๆ...     
10/01/2561 08:58:41
กองทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ใช้ในอาคารสงฆ์มณเฑียร
นที่ 28 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบเงินบริจาคจาก คุณตาชัยนิธ กิมภาและคุณยายสนั่น กิมภา พร...     
07/12/2560 13:30:32
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.บัวใหญ่
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และเภสัชกรปิยเชษฐ์ จตุเทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสนับสนุนบริการ พร้อมเจ้าหน...     
01/12/2560 10:45:14
2 บุคคลต้นแบบของ รพ.เสลภูมิ
วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นางยุพา จันประทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางลัดดา ระกิติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้ารับเกี...     
<< Back   1   |   2   |   3 | 4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8