หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพจากแกลอรี่ทั้งหมด
 
 
15/05/2561 14:11:12
เมื่อเมฆขาว กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า-ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาที่บร...     
02/05/2561 13:10:36
เตือนโรคร้ายมากับฝน ผ่านกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นางสุวรรณี สุวรรณท้าว พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเสลภูมิ ร่วมประชุมกำนัน –ผู้...     
01/05/2561 14:09:14
จ่ายตรงไม่ต้องทดลองจ่าย เริ่ม 4 พ.ค.61
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางสุวรรณี สุวรรณท้าว พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงา...     
27/04/2561 12:55:04
ประเมินต่ออายุ รับรองคุณภาพคลินิกยาเสพติด
วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติ...     
26/04/2561 15:39:47
ศป.ปส.อ.เสลภูมิ ประชุมสรุปผล
วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ.หอประชุมอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด โรงพยาบาลเสลภูมิ นายสันติ ธรณี ผู...     
25/04/2561 16:18:06
รู้ก่อนป้องกันได้มะเร็งท่อน้ำดี
วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ.หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ ให้ความรู...     
24/04/2561 10:10:29
โรงพยาบาลคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทับซ้อน
วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ.ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานการประชุม และบรรยายพิเศษ ในการดำเนินงาน โรงพย...     
23/04/2561 14:33:29
ถวายความคืบหน้า อาคารสงฆ์มณเฑียร
วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.ณ.วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ กราบนมัสการ พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสที่...     
19/04/2561 16:42:45
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ.โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)หมู่ที่ 12 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ โดยการอำนวยการของนายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยก...     
11/04/2561 11:57:25
สงกรานต์ประเพณีธำรง
วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ.อนุสาวรีย์หมอชีวก โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ โดยนายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และนางพิจิตรา โพธิ์สนาม พร้...     
<< Back   1   |   2   |   3 | 4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8