หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพจากแกลอรี่ทั้งหมด
 
 
28/03/2560 09:47:24
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ(วัน อสม.แห่งชาติ) อำเภอเสลภูมิ ปี2560
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ ร่วมพิธีเปิดงาน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ(วัน อสม.แห่งชาติ) อำเภอเสลภูมิ โดยมี นาย...     
16/03/2560 09:01:09
นพ.อุปทิน รับรางวัลคนดีศรีสวน รุ่น90(94)
นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด รับรางวัลคนดีศรีสวน รุ่น90(94)นักเรียนเก่า รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานก.พ.พ.ศ.2559
2. ผู้บริหารโรงพยาบ...     
16/03/2560 08:57:41
นอภ.เสลภูมิ แวะเยี่ยมชมโรงงานขาเทียมพระราชทาน
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 นายทวีศักดิ์ อ่อนศรี หัวหนัาศูนย์บริการคนพิการครบวงจรโรงพยาบาลเสลภูมิ ให้การต้อนรับทีมปั่นจักรยานตามโครงการปั่นเติมบุญ โดยการนำของนายสมาน กองแกัว นายอำเภอเสลภูมิ นายสันติ ...     
13/03/2560 11:05:11
นอภ.เสลภูมิ แวะเยี่ยมชมโรงงานขาเทียมพระราชทาน
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 นายทวีศักดิ์ อ่อนศรี หัวหนัาศูนย์บริการคนพิการครบวงจรโรงพยาบาลเสลภูมิ ให้การต้อนรับทีมปั่นจักรยานตามโครงการปั่นเติมบุญ โดยการนำของนายสมาน กองแกัว นายอำเภอเสลภูมิ นายสันติ ...     
06/03/2560 15:26:08
ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
วันที่ 6 มี.ค.60 นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย โรงพยาบาลเสลภูมิ จนวน 70,000 บาท
     
08/02/2560 09:42:51
ภญ.คนเก่งคว้ารางวัลผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต จาก ป.ป.ช.
ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเสลภูมิ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ เป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ...     
08/02/2560 09:39:56
หลวงตาแลและคณะญาติธรรมร่วมกันบริจาคสมทบจำนวน กว่า 4 แสนบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ต้อนรับ พระครูอุดมวิจารณ์ วัดเทพศิรินทราวาส คุณยายทองอินทร์ ...     
11/01/2560 14:39:08
เยี่ยมขอพรปีใหม่ ผู้มีอุปการคุณ
นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ออกเยี่ยมขอพรปีใหม่ ผู้มีอุปการคุณ และหัวหน้าส่วนราชการ ในเขตอำเภอเสลภูมิ
     
11/01/2560 14:27:56
พิธีมอบโล่รางวัล จนท.ดีเด่น
นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลสภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ และรางวัล แก่บุคลากร /หน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2559 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมแพทย์แผนไทย
     
11/01/2560 14:12:53
โครงการเปลี่ยนความโทมนัส ให้เป็นพลัง
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ร่วมมอบผ้าห่ม ให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ ตามโครงการ “ เปลี่ยนความโทมนัส ให้เป็นพลัง ” โดยทำการมอบผ้าห่มให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ ในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จำนวน 50 ราย ในวันที่ 27 - 3...     
<< Back   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8 | 9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8