[กลับสู่หน้าหลักเว็บบอร์ด] [ตั้งคำถามใหม่]

ช่วยอธิบายหน่อยครับผม
อยากทราบว่าศูนย์พิการครบวงจรเป็นหน่วยงานที่อยู่ในสารระบบราชการหรือเป็นกิจการเฉพาะบุคคลแล้วคนที่ทำงานส่วนนั้นขึ้นตรงกับใคร..


โดย : คนขี้สงสัย   อีเมล : season@yahoo.com.th   เมือ : 19 มี.ค.2553  IP : 125.26.230.102  [Delete]


ตอบ
อันนี้ตอบแล้วจากคุณสุวรรณี งานประชาสัมพันธ์ครับ
"ศูนย์บริการผู้พิการครบวงจรเสลภูมิ เป็นหน่วยบริการหนึ่งของรพ.เสลภูมิ ไดจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 และยังไม่ได้เพิ่มเติมหน่วยงานนี้ลงใน WEBSITE และเนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุง website เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจะได้แจ้งให้งาน IT ได้ลงข้อมูลให้ได้ทราบต่อไปนะคะ"

ผอก.ตอบให้เพิ่มครับว่า แต่ยาวหน่อยนะครับ เพื่อเชื่อมโยงทิศทางถูก
เราเริ่มต้นแบบ R2R ครับ คือ
1.ประมาณปี 2547 ทางนิคมโรคเรื้อนเสลภูมิ สังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข (รพ.ชุมชน สังกัดกรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ได้แจ้งว่ากรมควบคุมโรคฯของเขาตัดงบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อนที่อาศัยในนิคม จึงขอให้ รพ.เสลภูมิซึ่งรับเงินค่าบริการรายหัว(เรียกว่า งบ UC ) มาช่วยให้บริการแทน เราจึงได้ออกหน่วยของ OPD มาให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ป่วยด้วยโรคทางกายต่างๆ สัปดาห์ละ 6ชั่วโมง หลังจากได้ให้บริการจนคุ้นเคย ผูให้บริการ(ทีมพยาบาล OPD ) สังเกตว่า ปัญหาซ้ำๆกันของผู้ป่วยคือแผลที่เท้าที่รักษาไม่หายซะที จึงค้นหาความรู้ ประสานผู้เชี่ยวชาญ ว่าทำไมแล้วแก้ไขได้อยางไร และคำตอบคือ ต้องให้ได้รับรองเท้าเพื่อการป้องกันการเกิดแผลและลดระยะเวลาการรักษาแผล ปี 2549 จึงทำโครงการฝึกช่างซึ่งเป็นคนพิการโดยของบประมาณจากเทศบาลมาช่วยสนับสนุน เกิดเป็นโรงงานรองเท้าเพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อน..ต่อมาขยายผลเป็นกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานครับ โครงการนี้เราได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศ สาระ UC partnership
2.พอเราให้บริการมากขึ้น สป.สช.(หน่วยงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยที่รับงบประมาณจากรัฐบาลมาแล้วออกแบบบริการสุขภาพเพื่อกำหนดสิทธิคุ้มครองประชาชนด้านสุขภาพ)เชิญเราไปร่วมนำร่องเป็น ศูนย์บริการคนพิการครบวงจร ที่ตั้งขึ้นสังกัดโรงพยาบาลอำเภอเป็นครั้งแรก 22 แห่ง ปี 2551
โดยหลักการคือ สป.สช.เคยออกแบบระบบให้โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์รวม 11 แห่งดำเนินการ ในปี 2548-2550 พบว่าคนพิการไม่สามารถเข้าถึงกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยได้อย่างสมตามที่สิทธิของคนพิการพึงได้ เลยเกิด idea ระดมความคิดว่าจุดข็งที่สุดของระบบสุขภาพที่จะนำไปสู่การเข้าถึงบริการคือที่ใด พอดี ผมได้รับเกียรตินี้ได้แสดงความคิดด้วย จึงชี้ให้เราเป็นศูนย์ต้นแบบเพือบริการคนพิการครบวงจรของอำเภอ หรือเหนือกว่าอำเภอนั้นๆ
3.ในการประชุมพอดีได้รู้จักเพื่อใหม่คือ ผู้แทนโรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน จึงได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกันและท่านได้เชิญชวนให้รับโครงการโรงงานขาเทียมพระราชทาน ของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงได้เกิดเป็น โรงงานขาเทียม ที่บริเวณเดียวกันกับศูนย์บริการคนพิการครบวงจร
4.ทั้งนี้ทั้งหมดที่เขียนไป ตั้งอยู่บริเวณนิคมเสลภูมิ เพราะ รพ.เสลภูมิเนื้อที่จำกัด ซึ่งรพ.ได้ทำเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินของกรมควบคุมโรไปและไรบอนุมัติ ก่อนดำเนินการส้รางอาคารครับ
5.ส่วนสายบังคับบัญชา อยู่ในงานเวชกรรมฟื้นฟู มีผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นนายแพทย์ที่ผ่านการอบรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู รักษาการหัวหน้าหน่วย มีหัวหน้าศูนย์บริการคนพิการครบวงจร 1 คน พยาบาลผู้ช่วย 1 คนเพิ่มย้ายมาช่วยงานได้ 1 เดือน นอกนั้นเป็นช่างขาเทียม 3 คน คนงานทำความสะอาดอีก 2 คน ทั้งหมดวุฒิไม่ถึง ม.6
6.ความภูมิใจคือ ผลงานของเราเป็นอัดับหนึ่งทั้งปริมาณงาน ทั้งนวัตกรรมและการขยายแนวคิดโดย สป.สช.นำแนวคิดของเราไปพัฒนาใช้ทั่วประทศให้คนพิการได้อานิสสงฆ์เพิ่มขึ้นครับ
อื่นๆรายละเอียด หากต้องการทราบว่าทำอะไร ทำอย่างไร ทำเท่าไร กรุณาประสานงานโดยตรงได้ที่ โทร 043 533538 ครับ

ขอบคุณครับที่ให้ความสนใจ ทราบแล้วฝากประชาสัมพันธ์ให้คนพิการได้รับทราบด้วยครับ

โดย : อุปทิน   อีเมล : upathin2@hotmail.com   เมือ : 21 มี.ค.2553   IP : 58.147.6.66  [Delete]

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

รายละเอียด :
*
ชื่อผู้ตอบ :
*
อีเมล์ :
*
กรอกรหัสด้านข้าง
wpak คลิกขอรหัสใหม่
   
  กรุณาคลิกตกลงเพียงครั้งเดียว