ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ 2562)

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงต่อเติม(เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2562
-เอกสารหมายเลข 2