ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทันตกรรม (ชุดเครื่องมือ Central Supply) ด้วยเงินบริจาค ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทันตกรรม (ชุดเครื่องมือ Central Supply) ด้วยเงินบริจาค ปีงบประมาณ 2563