ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 2 เมษายน 2564 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และจนท.รพ.เสลภูมิ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดกว่า200 คน หลังจากนั้น ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรม ทำความสะอาดเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆโรงพยาบาล