ติดต่อสอบถาม เสนอแนะ ร้องเรียน

หากผู้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ เกียวกับโรงพยาบาลเสลภูมิ
เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ,ไม่ได้รับความเป็นธรรม ฯลฯ
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

043-551322-4 , 043-533717-8