ข่าวกิจกรรม

มอบห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ ห้องผ่าตัด ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก -อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน หลวงพ่อปรีดา ฉนฺทกโร วัดป่าดานวิเวก พร้อมด้วยอาม่าไช่งิ้ม แซ่อึ้ง พร้อม ลูก หลาน เหลน ได้มอบห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเสลภูมิ
ซึ่งในปัจจุบัน โรงพยาบาลเสลภูมิ มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นจำนวนมาก ในการปรับปรุงห้องผ่าตัดในครั้งนี้เพื่อให้เป็นห้องผ่าตัดปลอดเชื้อที่ทันสมัยจะทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ทำให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น ลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย อีกทั้งเพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาใกล้บ้าน ลดภาระการเดินทางของคนไข้และญาติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในอำเภอเสลภูมิและจังหวัดอำเภอใกล้เคียงที่จะส่งต่อผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลเสลภูมิต่อไป