ข่าวกิจกรรม

รพ.เสลภูมิ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 ซิโนแวค แบบ Walk - In

รพ.เสลภูมิ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 ซิโนแวค สำหรับประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า เพียงนำบัตรประชาชน ยื่น ณ จุดบริการ ในวันที่ 5 พ.ย. 64 และ วันที่ 12 พ.ย.64 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเสลภูมิ