ข่าวกิจกรรม

แจ้งย้ายจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

รพ.เสลภูมิ แจ้งเปลี่ยนจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 จากเดิม หอประชุมเทศบาลตำบลเสลภูมิ เปลี่ยนเป็น ศูนย์บริการคนพิการครบวงจรเสลภูมิ