ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ roi et Cannabis model

วันที่ 31 มกราคม 2565 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เสลภูมิพอเพียงตามศาสตร์พระราชาบ้านดงประเสริฐ เปิดโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ roi et Cannabis model ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองและสนับสนุนความต้องการของทางภาครัฐและภาคประชาชน และเพื่อยกระดับการบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาโดยภาคประชาชน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อนำผลผลิตไปใช้ในการผลิตตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และผลิตน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) เพื่อนำส่วนของพืชกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไปใช้ประโยชน์ เพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ