ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)