ข่าวกิจกรรม

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

โรงพยาบาลเสลภูมิ เปิดบริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป โดยมี Program 1 สำหรับอายุต่ำกว่า 35 ปี และ Program 2 สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โทร .043-551-323 - 5 ต่อ 223 ,216
หรือผู้ประสานงาน คุณกาญจน์วจี จตุเทน โทร.091-992-6493
คุณจักรพงษ์ แหล่งสท้าน โทร . 091-0655212