ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพต่อการหมุน ๑ รอบ

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพต่อการหมุน ๑ รอบ