ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ดประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง

ประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ดประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง