ข่าวกิจกรรม

โครงการผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

วันที่ 9-10 มีนาคม 2567 นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ มอบหมายให้นางชนิษฐ์นาฏ จุรีมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล นำคณะ ร่วมกับทีมจักษุแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ทำการผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ผู้ป่วย 303 คน
ทั้งนี้ได้รับความสนับสนุนโรงทานจากผู้มีจิตศรัทธาที่นำอาหารขนมและน้ำมาบริการคนไข้และญาติอีกด้วย
ภาพ/ข่าว : สำนักเลขาฯและประชาสัมพันธ์