ข่าวกิจกรรม

ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง (Service Plan สาขามะเร็ง)

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิพร้อมด้วย นพ.จารุเทพ ปรีชาเดชเจริญ ,พญ.อัจฉรา พลหาญ สูตินรีแพทย์ และคณะทำงานผู้เกี่ยวข้องประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง (Service Plan สาขามะเร็ง)โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง ประจำปี 2527 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแนวทางการคัดกรองส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอำเภอเสลภูมิอำเภอทุ่งเขาหลวงให้เป็นแนวทางเดียวกันลดการรอคอยในประชาชนเพื่อตรวจคัดกรองมีผลผิดปกติได้รับการรักษาก่อนเป็นมะเร็ง ณ ห้องประชุมปัญญาวราภรณ์ ชั้น 5
ภาพ/ข่าว :สำนักเลขาฯและประชาสัมพันธ์