ข่าวกิจกรรม

อบรมโครงการ พัฒนาระบบบริการพยาบาลให้มีมาตรฐาน

วันนที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการ พัฒนาระบบบริการพยาบาลให้มีมาตรฐาน เรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมบริการและการทำงานเป็นทีม ESB” ซึ่งกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลเสลภูมิ จัดอบรมขึ้น ณ บึงจระเข้พาร์ค อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนางชนิษฐ์นาฎ จุรีมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมบริการที่ดี เกิดทักษะในการสื่อสารและทำงานเป็นทีม กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรกลุ่มการพยาบาลประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล พนักงานบริการ จำนวน 200 คน
ภาพ / ข่าว : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลเสลภูมิ