ข่าวกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

นที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตอำเภอเสลภูมิ เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้กว่า 40 หน่วยงาน รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ