ข่าวกิจกรรม

สงกรานต์ สสจ.รอ. 2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นำเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร จาก ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และอดีตผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย