ข่าวกิจกรรม

สสจ.รอ.เยี่ยมเสริมกำลังใจทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 11 เมษายน 2567 ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ดิษฐ์กรณ์ สิงห์ยะเมือง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมเสริมกำลังใจทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุจากจราจรทางถนน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสลภูมิ