ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
3.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
5..ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์