ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์