ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

จำนวน 7 ตำแหน่ง
1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา
2.นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
4.นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) จำนวน1อัตรา
5.เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
6.พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา