ข่าวกิจกรรม

ประชุม การร่วมบริการโดย รพ.แม่ข่าย และลูกข่าย เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ กล่าวเปิดงาน โครงการประชุม การร่วมบริการโดย รพ.แม่ข่าย และลูกข่าย เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย โดยงานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเสลภูมิ ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความรู้ ทักษะในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลเสลภูมิ โรงพยาบาลลูกข่าย รพ.อาจสามารถ รพ.ทุ่งเขาหลวง และ รพ.ธวัชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ภัทราวดี จันทร์เจริญ , พญ.กิตติยา จันทะปิดตา และ พญ.อัจฉรา พลหาญ สูติแพทย์โรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นวิทยากรในครั้งนี้