ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องการจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดโดยวิธีขาดทอดตลาด

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลเสลภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สนใจสามารถเข้าชมสถานที่ จำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่า (อาคารผู้่ป่วย) ได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้