ข่าวกิจกรรม

เชื่อมโยงสังคมตามประเพณี

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้แทนคณะเจ้าหน้าที่ สวัสดีปีใหม่ บุคคลต่างๆตามประเพณีไทย ในวันนี้คณะได้เข้าสวัสดีปีใหม่ นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด รศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด นางไซงิ้ม แซ่อึ้ง คหบดีเจ้าของธุรกิจโรงสีข้าวสมหมาย และ นางวารี พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลเสลภูมิ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม อันแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลกับหน่วยงาน และชุมชน
///////////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว//บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ