ข่าวกิจกรรม

เสลฯค้นเข้ม มะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยคู่สัญญาหลักของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิร่วมกับโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการนำของนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรม “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับและต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สัญจร ครั้งที่ 69 “ ณ.หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ
กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนประชาชนที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ให้รับรู้ถึงอันตรายของโรคและควรได้รับการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ให้ผู้ป่วยที่ตรวจพบโรคนี้แต่แรกเริ่ม สามารถรับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในวันนี้ มีประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น จำนวน 470 คน ส่งต่อผู้ที่มีความผิดปรกติอย่างอื่น 24 คน พบผู้สงสัยที่ต้องรับการตรวจเพิ่มเติมในขั้นสูงขึ้น จำนวน 7 คน
////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว